Aluminium lamellen

 

Woon- of slaapkamer, kantoor of winkelruimte; verticale jaloezieën kunnen werkelijk overal toegepast worden. Grote ramen laten zich met verticale jaloezieën eenvoudig bekleden. Decoratie en functionaliteit gaan hand in hand. Slope-jaloezieën zijn bij uitstek geschikt voor schuine ramen. Er zijn lamellen met verschillende transparanties voor alle mogelijke toepassingen.

In één oogopslag:

  • Zelfrichtende transparante lamelhaken
  • Lamelbreedtes 50, 70 en 89 mm
  • Lamellenpakket eenvoudig met de hand te ontgrendelen en opzij te schuiven
  • Lamellen sluiten nagenoeg naadloos op elkaar aan
  • Compacte rail met smal lamellenpakket
  • Ruime keuze in lamellen van textiel
  • Een deel van de lamellen is wasbaar, brandwerend en/of verduisterend en geschikt voor beeldschermwerkplekken
  • Unieke lamelhaak; met één lichte vingerbeweging is de lamel los te halen en weer te plaatsen

Opmeten

Houd bij het opmeten rekening met raamklinken en andere obstakels en bepaal de plaats van de bedieningszijde.

Plaatsing “in de dag” Plaatsing “op de dag”
Meet de breedte en hoogte binnen het kozijn op twee plaatsen. Noteer de kleinste breedte en hoogte van het kozijn. Haal van de verkregen maten 1 cm af. U heeft zo de juiste maat. Meet als hiernaast en tel daarbij de gewenste overlapping aan alle zijden. Zorg ervoor dat het product aan de onderzijde tot op de vensterbank wordt gemeten.
Logo Multisol
Logo Verosol
Logo GB Products

Opmeten van slope-jaloezien

B = Breedte
H1 = Hoogte hoogste zijde
H2 = Hoogte laagste zijde
S = Controlemaat schuine zijde
Altijd dagmaat opgeven, dus geen reductie toepassen. Voeg aan uw bestelling een schets toe.

Erker- en hoeksituaties

Voor een erker- of hoekplaatsing laat men over het algemeen de langste rail doorlopen (dagmaat minus 1 cm). Van de rail haaks op de langste rail de blijvende maat nemen, minus 7,5 cm voor 89 mm. Indien men verder van het raam monteert, deze maat er extra bij tellen. Voeg een situatieschets bij het bestelformulier.

Productgarantie

Voor al onze producten geldt dat tot 2 jaar na aankoop gebreken, die te wijten zijn aan ondeugdelijkheid van verwerkte materialen en/of fabricagefouten, gratis hersteld zullen worden. Deze garantie geldt uitsluitend voor producten binnen de maximale maten en bij gebruik en behandeling die normale omstandigheden met zich meebrengen. De garantie vervalt wanneer het product buitenshuis wordt geplaatst, er eigenmachtig veranderingen worden aangebracht of het product wordt blootgesteld aan inwerkingen van buitenaf (chemische agressieve stoffen, vloeistoffen, dampen of gassen). Het product mag niet, tenzij specifiek aangegeven, in extreem vochtige ruimten worden toegepast. Geringe kleurafwijkingen zijn voorbehouden.

Bijzondere uitvoeringen:

2-in-1 jaloezie

Als optie zijn twee jaloezieën (ook van verschillende hoogte) in 1 doorlopende bovenbak leverbaar. De lamelpakketten kunnen onafhankelijk van elkaar worden geopend of gesloten. De lamellen worden centraal gekanteld met behulp van een bedieningsketting. Op het orderformulier noteren als twee aparte jaloezieën (aangeven welke links en welke rechts moet komen) en vermelden dat ze als “2-in-1” geleverd moet worden. Niet leverbaar voor 50 mm.
– Prijsberekening als twee aparte jaloezieën.

Elektrische bediening met hoogfrequent afstandsbediening

Kantelen, openen en sluiten van de verticale jaloezieën kan met behulp van een elektromotor (24 Volt). De bediening geschiedt middels een hoogfrequent afstandsbedieningspakket (motor, transformator en ontvanger). Meerdere producten bedienen met één zender is mogelijk. Andere uitvoeringen op aanvraag.
– Meerprijs.

Meerkleurenjaloezie

Het is mogelijk een jaloezie te bestellen met twee of meer kleuren van dezelfde lamelbreedte. Als uitgangspunt voor de prijsbepaling geldt de basiskleur.
– Meerprijs.

Onderketting

Textiele lamellen worden standaard met verbindingsketting geleverd.
– Geen meerprijs.

Overlappen

Indien twee of meer rails naast of tegen elkaar gemonteerd worden, kunnen de lamellen aan de raileinden overlappend gemaakt worden. Voeg voor de duidelijkheid een schets bij de bestelling. Alleen bij overlapping aan een bedieningszijde blijft door de bedieningskoorden een kleine opening tussen de lamellen zichtbaar. Niet leverbaar voor 50 mm lamellen.
– Geen meerprijs.

Pakket opties

Pakket en bediening aan één zijde
Pakket en bediening gescheiden
Middensluiting, pakket gescheiden (52 mm niet mogelijk)
Middenpakket, pakket in het midden (52 mm niet mogelijk)

Slope-uitvoering

Een verticale jaloezie met schuin verlopende rail, voor schuine ramen. Maximale hoek is 55°. Het lamellenpakket wordt altijd naar de hoogste zijde geschoven. De bediening kan alleen aan de hoogste zijde geplaatst worden. Voeg aan de bestelling altijd een schets toe.
– Meerprijs.

Afstandsteunen (wandsteunen)

Let op: bij gebruik van voorprongsteunen komt de rails 10 mm lager te hangen, houd hier rekening mee bij het maatnemen