Abonnement pc hulp

Hiermee verklaart ondergetekende akkoord te gaan met een automatische afschrijving van zijn/haar rekening inzake een hieronder aan te klikken abonnement betreffende onderhoud van de computer. U kunt hierbij kiezen voor automatische afschrijving per jaar of per maand.

De contractsduur is minimaal 1 jaar en wordt telkens met 1 jaar automatisch verlengd. Er is keuze uit twee abonnementen. PC-onderhoud thuis of PC-onderhoud waarbij u uw computer zelf bij ons aflevert of waarbij wij hulp op afstand bieden.

Met dit abonnement kunt u maximaal twee maal per jaar een beroep op PC-onderhoud doen. De hulp omvat de kosten van arbeidsloon voor onder andere:

- Herinstallatie pc

- Verwijderen virus en/of spyware

- Verhelpen van softwarematige problemen

- Reparatie pc (u betaalt alleen het te vervangen onderdeel) indien dit door ons zelf uitgevoerd kan worden.

- Hulp op afstand Hieronder kunt u aanklikken welk abonnement u wenst af te sluiten:

Abonnement 1 PC Hulp, kosten € 5,= per maand
Abonnement 2: PC Hulp, kosten € 60,= per jaar
Abonnement 3: PC Hulp thuis, kosten € 8,50,= per maand
Abonnement 4: PC Hulp thuis, kosten € 100,= per jaar

Naam

Adres

Postcode

Woonplaats

e-mail

ibannr(verplicht)

You can enable/disable right clicking from Theme Options and customize this message too.